Obiectivul Fabrica de Ulei Unirea din orașul Iași a reprezentat o lucrare complexă, din punctul de vedere al operațiunilor ce au trebuit efectuate dar și din punctul de vedere al volumului de utilaje care și-au adus aportul la lucrările de demolare, excavare și alte operațiuni executate, personalul uman necesar a fi implicat în executarea acestor lucrări fiind unul înalt specializat pentru astfel de operațiuni.

Pe scurt lucrarea s-a definit prin demolarea unor clădiri industriale și tehnologice avand trasaturi tehnice speciale avand in vedere activitatea acolo desfășurată în trecut, avand o suprafața totală de peste 10000 mp.. Urmare a tuturor acestor operațiuni de demolare au rezultat peste 32000 m3 de deșeuri și alte materiale care au fost supuse unor operațiuni de concasare sau evacuare.

La realizarea acestei operațiuni și-au adus aportul peste 30 de angajați, 10 excavatoare cu atașamentele necesare , 20 de autobasculante și 2 concasoare, care au lucrat timp de 8 luni până la finalizarea obiectivului.