Executarea demolării Fabricii de Pâine Titan din București, a reprezentat o lucrare foarte dificilă, mai ales din punctul de vedere al operațiunilor ce au trebuit efectuate asupra celor 16 clădiri de peste 40 m înălțime, cât și din punctul de vedere al volumului și caracteristicilor utilajelor care și-au adus aportul la lucrările de demolare și apoi excavare și alte operațiuni executate, dar și al personalul uman necesar implicat în executarea acestor lucrări.

În concret obiectivul de demolat a constat în demolarea prin explozie controlată a 16 clădiri industriale de peste 40 m cu trăsături tehnice speciale, avand o suprafața totală de peste 30000 mp. Urmare a tuturor acestor operațiuni de demolare au rezultat peste 80000 m3 de deșeuri și alte materiale care au fost supuse unor operațiuni de concasare și evacuare.

La îndeplinirea acestei operațiuni și-au adus aportul peste 40 de angajați, 10 excavatoare cu atașamentele necesare, 20 de autobasculante și 2 concasoare, care au lucrat timp de zece luni până la executatea integrala a lucrării.