Obiectivul de demolat Fabrica de Pâine Pajura din București, a reprezentat o lucrare complexă. S-au efectuat asupra acesteia operațiuni dificile care au vizat corpuri de clădire tehnologice, administrative dar și silozul de cereale. Volumul de operațiuni a fost unul foarte mare, caracteristicilor utilajelor care și-au adus aportul la lucrările de demolare și apoi excavare și la alte operațiuni executate și personalul uman implicat în executarea acestor lucrări, facand din aceasta lucrare una dintre cele mai dificile operațiuni executate de către societatea noastră.

La modul concis obiectivul de demolat a constat în demolarea construcțiilor administrative, tehnologice și a silozului de cereale situate pe o suprafața totală de peste 40000 mp.. Urmare a tuturor acestor operațiuni de demolare au rezultat peste 25000 m3 de deșeuri și alte materiale care au fost supuse unor operațiuni de concasare și evacuare.

De asemenea s-au executat la acest obiectiv operațiuni de excavare la 8 m adancime, reprezentând 105000 m3 suprafată excavată, astfel încat la îndeplinirea acestei operațiuni și-au adus aportul peste 50 de angajați, 8 excavatoare cu atașamentele necesare, 20 de autobasculante și 2 concasoare, care au lucrat timp de 12 luni până la executatea integrală.