Cosuri de fum - demolare prin explozie controlată sau controlată mecanic, decontaminare, evacuare deșeuri rezultate. Exemple obiective demolate. Codlea; Rm. Sarat; Fermit, Siena, Pumac,

Demolarea unor astfel de obiective reprezintă operațiuni complexe atât din punctul de vedere al lucrărilor concrete care trebuie efectuate dar și din punctul de vedere al utilajelor care își aduc aportul la astfel de lucrări de demolare, având in vedere aici mai ales precizia demolării ca element dominant, unde înaltă calificare a personalului implicat dar și caracteristicile tehnice ale utilajelor folosite joacă un rol hotărâtor. Urmează apoi operațiunile de concasare și eliberare de deșeuri a zonei de lucru.

În concret atunci când avem în vedere astfel de operațiuni de demolare trebuie sa discutam de calificarea și autorizarea personalului care manevrează explozibilul folosit, în cazul demolării prin explozie controlată, dar și de calificarea personalului care manevrează utilajelele implicate atunci cand demolarea controlată se execută mecanic, caz în care se folosește de regulă un excavator de 35 tone cu picon.