Colorom Codlea - demolare, decontaminare, excavare, evacuare deșeuri

Obiectivul COLOROM din orașul Codlea, județul Brașov a reprezentat o lucrare de complexitate sporită, atât din punctul de vedere al operațiunilor ce au trebuit efectuate cat si din punctul de vedere al volumului de utilaje care și-au adus aportul la lucrările de demolare, decontaminare, excavare și alte operațiuni executate, dar și al personalul uman necesar a fi implicat în executarea acestor lucrări.

În mod concis lucrarea s-a definit prin demolarea unor clădiri industriale, unele avand trăsaturi tehnice speciale, având în vedere activitatea desfășurată în trecut, având o suprafață totală de peste 400000 mp.. Urmare a tuturor acestor operațiuni de demolare au rezultat peste 180000 m3 de deșeuri și alte materiale care au fost supuse unor operațiuni de decontaminare, concasare sau evacuare. Substanțele periculoase rezultate în urma executării acestei lucrări de demolare fiind de peste 80 de tone.

La succesul acestei operațiuni și-au adus aportul peste 60 de angajați, 10 excavatoare cu atasamentele necesare, 30 de autobasculante și 2 concasoare, care au lucrat timp de 16 luni până la finalizarea întregii lucrări.