O componentă poate la fel de importantă precum demolarea diferitelor construcții, este dată de evacuarea deșeurilor care rezultă ca urmare a operațiunilor de demolare. Un rol foarte important din acest acest punct de vedere este dat de utilajele speciale care își aduc aportul la operațiunile specifice de concasare, selectare, pulverizare, piconare, ecologizare si transport a deșeurilor rezultate, cu o componentă importantă în ce privește aducerea unei părți cat mai mari din aceste deșeuri în starea în care ele pot fi reutilizate ca materiale de construcții pentru viitoare obiective, societățile noastre detinând întreaga componentă tehnică pentru realizarea completa a acestui flux tehnologic. Până în prezent peste 2.500.000 m3 de deșeuri și alte materiale care au fost supuse de către societățile noastre unor operațiuni de decontaminare, concasare sau evacuare în urma executării acestor lucrări de demolare.

BROȘURĂ

Descarcă prezentarea companiei noastre.

DESCARCĂ

MEET & ASK

Dorești o ofertă personalizată?

CONTACTEAZĂ-NE