Demolări construcții civile și industriale

TAB CONSTRUCT” reprezintă garanția experienței, seriozității și calității în domeniul demolărilor și al diferitelor lucrări de construcții, activitatea societăților din grupul nostru confundându-se practic cu întreaga perioadă de după anul 1995.

În cei cei 25 de ani existența ne-am propus și am depus toate eforturile pentru a ne îndeplini obiectivele cu înalt profesionalism.

Ne-am specializat printre altele în executarea tuturor operațiunilor de demolare, fie că s-a impus executarea acestora controlat, prin metoda exploziei sau prin tehnici mecanice, executând astfel de lucrări de demolare asupra unor obiective industriale sau tehnologice de mari și foarte mari dimensiuni. La demolarea acestora complexitatea operațiunilor fiind foarte ridicată. ​Un capitol important în executarea lucrărilor de demolare este ocupat de operațiunile de demolare a turnurilor, silozurilor, castelelor de apa, podurilor și coșurilor de fum, devenind în decursul timpului unul dintre principalii operatori pe piața demolărilor de orice fel din România.

Demolarea fabricii “LUBRIFIN”, demolarea fabricii de pâine “TITAN”, demolarea fabricii de Pâine “SPICUL”, a fabricii “PUMAC”, demolarea depozitelor frigorifice “ANTREFRIG”, demolarea “FAUR SA” , a intreprinderii “ARO Câmpulung Muscel”, a “COLOROM CODLEA”, a fabricii de pâine “PAJURA”, a fabricii de ulei “UNIREA” din Iași, precum și a multor altor asemenea lucrări, au impus operațiuni complexe de demolare și obiective foarte îndrăznețe de atins de către societățile noastre.

In directă legatură cu lucrările de demolare societățile noastre execută și diferite operațiuni de terasare, lucrări de aducțiuni de apă, aducțiuni de gaze naturale, executarea de diguri complexe și excavații, stații de epurare de mari dimensiuni, dar și executarea de reabilitări a diferitelor clădiri, lucrări de construcții industriale si rezidențiale, diferite spații comerciale, depozite cu structura zidită sau cu structura metalică, putând astfel realiza operațiunile complete, de la demolarea unui obiectiv existent la construcția altuia nou, sau reabilitarea totală sau parțială a obiectivului existent.

Pentru realizarea operațiunilor mai sus menționate își aduc aportul peste 150 angajați și un parc tehnic complet și complex, care beneficiază de toate utilajele necesare pentru execuția diferitelor lucrări de construcții, demolări, terasamente, aductiuni, diguri și excavări precum și pentru alte lucrări specializate de decontaminare a solului sau ecologizare.

În cateva cifre radiografia activității societăților noastre arată de felul următor: Peste 1.500.000 mp suprafața construcțiilor demolate, peste 2.500.000 m3 de deșeuri și alte materiale care au fost supuse unor operațiuni de decontaminare, concasare sau evacuare (substanțele periculoase rezultate în urma executării acestor lucrări de demolare fiind de peste 80 de tone iar 500.000 m3 reprezintă betoane și pământ infestat cu substanțe chimice și hidrocarburi), peste 500 de utilaje implicate în executarea acestor operațiuni.